Nederlandse naam:

gewone wilg

Latijnse naam:

Salix alba

  • Omschrijving
  • Vraag informatie aan

Een sierlijke snel groeiende wilg met een ovale kroon. Op latere leeftijd breder wordend met overhangende takken. Wordt in het landschap vaak als knotwilg gebruikt en blijft dan beduidend lager. De geelbruine tot grijze stam is gegroefd en iets kurkachtig. Jonge twijgen zijn geelbruin en zeer buigzaam, ze worden vaak voor vlechtwerken en manden gebruikt. Het lancetvormige blad is donkergroen en zwakglanzend aan de bovenzijde. De onderzijde is blauwgroen. Beide zijden zijn iets behaard met kleine zilverkleurige haren. Gelijktijdig met het blad verschijnen de gele katjes. De wortelgroei is oppervlakkig met zeer veel haarwortels. Salix alba is een belangrijke houtproducent voor o.a. triplex, speelgoed, klompen en kisten en heeft een grote diversiteit aan cultivars. Groeit op vochtige plaatsen en kan tijdelijk onder water staan, maar gedijt ook nog op drogere plaatsen.

Contact